Archiwum 2009 r. - Wszyscy pamiętamy gwałtowane opady deszczu jakie nawiedziły w tym roku m.in. Szczawnicę oraz szkody powstałe w ich wyniku. Najbardziej zniszczonym odcinkiem jezdni zagrażającym bezpieczeństwu ruchu pieszego i mechanicznego był niewątpliwie wyłom w ul. Szalaya obok poczty. Przebudowa zniszczonego odcinka drogi zrealizowana była w ramach usuwania skutków gwałtownych opadów deszczu. Dodatkowe prace budowlane, czyli remont kanalizacji burzowej oraz przebudowa chodnika prawą stroną jezdni zrealizowane były w ramach porozumienia pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu a Miastem i Gminą Szczawnica. W ramach zawartego porozumienia przez najbliższy rok przebudowany zostanie cały odcinek ulicy Szalaya od Urzędu Miasta do skrzyżowania z ulicą Zdrojową. Uwagę wielu mieszkańców zwróciły wysokie krawężniki nowo powstałego chodnika. Jest to zabieg jak najbardziej celowy i wynika z faktu niwelacji profilu podłużnego jezdni na tym odcinku wiosną przyszłego roku. Asfaltowane podjazdy przylegające do chodnika są rozwiązaniem doraźnym umożliwiającym bezpieczny dojazd do gospodarstw domowych i zostaną zlikwidowane po niwelacji terenu początkiem przyszłego roku. Budowa istniejącego chodnika to dopiero pierwszy etap inwestycji zaplanowanych na ulicy Szalaya w 2010r. Drugim etapem realizowanym wczesną wiosną będzie kompleksowa przebudowa jezdni i chodników powiązana z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od Urzędu Miasta do zjazdu na ul. Zawodzie. Ostatnim etapem realizowanym jesienią, będzie całkowita przebudowa chodników oraz jezdni powiązana z niwelacją profilu podłużnego na odcinku od zjazdu na ul. Zawodzie do skrzyżowania z ul. Zdrojową. Wraz z przebudową drogi, jej nawierzchni i chodników, wymieniona zostanie również sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Podział realizacji zadania na okres wiosenny i jesienny wynika z faktu uniknięcia uciążliwości związanych z robotami drogowymi na głównej ulicy miasta w środku sezonu turystycznego.

Szczawnica

:: Strona główna
:: Pieniny jesień
:: Pieniny zimą
:: Pieniny zimą II
::
Krajobrazy
::
Krajobrazy II
::
Krajobrazy III
::
Krajobrazy IV
::
Krajobrazy V
::
Krajobrazy VI
::
Położenie Pienin
::
Historia PPN
::
Zima w Szczawnicy
:: Narty Szczawnica

:: Pieniny roślinność

::
Atrakcyjne miejsca
::    
Biała Woda
::     Plac Dietla

::     Park Dolny

::     Kursalon

::     Promenada

::     Klasztor

::     Pienińska Droga

::     Sokolica

::     Trzy Korony

::     Wąwóz Homole

::     Wąwóz Sobczań.

::     Zamek Czorsztyn

::     Stara Lubovna

::     Zamek Niedzicki

::     Jarmuta

::     Zaskalnik

::     Przełom Pieniński

::
Szczyty Pienin
:: Pieniny panorama

::
Spływ Dunajcem
::
Trasy turystyczne
::
    Pieniny Właściwe
::    
Małe Pieniny
::    
Pieniny Spiskie
::    
Pieniny Słowackie
::
Mapa
:: Szczawnica
:: Szczawnica II
:: Wody mineralne
:: Miasto dawniej

::
Szczawnica filmy
::
Bacówki
::
Kościoły
::
Kamera centrum
:: Rzeźby z korzeni
:: Muzeum Uzdrowis.
:: Skansen muzeum
:: Muzeum Pienińskie
:: Kino Pieniny
::
Pocztówki
::
Przewodniki mapy
:: Z Doliny Grajcarka

:: Baza noclegowa

::     Wille

::     Hotele

::     Pensjonaty

::     Apartamenty

::     Agroturystyka

::     Pokoje gościnne

::     Domy wczasowe

::
Księga Gości
::
Kontakt
::
Reklama
::
Korona Gór Polski
:: Partnerzy

ARCHIWUM VIII-XII 2011

ARCHIWUM I-VII 2011

ARCHIWUM 2010

ARCHIWUM 2009

ARCHIWUM 2008

ARCHIWUM 2007

   Noclegi    Wiadomości    Ciekawostki    Informacja

Archiwum 2009 r.

Wtorek, 01 Grudnia 2009

Przebudowa ulicy Szalaya.

Wszyscy pamiętamy gwałtowane opady deszczu jakie nawiedziły w tym roku m.in. Szczawnicę oraz szkody powstałe w ich wyniku. Najbardziej zniszczonym odcinkiem jezdni zagrażającym bezpieczeństwu ruchu pieszego i mechanicznego był niewątpliwie wyłom w ul. Szalaya obok poczty. Przebudowa zniszczonego odcinka drogi zrealizowana była w ramach usuwania skutków gwałtownych opadów deszczu. Dodatkowe prace budowlane, czyli remont kanalizacji burzowej oraz przebudowa chodnika prawą stroną jezdni zrealizowane były w ramach porozumienia pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu a Miastem i Gminą Szczawnica. W ramach zawartego porozumienia przez najbliższy rok przebudowany zostanie cały odcinek ulicy Szalaya od Urzędu Miasta do skrzyżowania z ulicą Zdrojową. Uwagę wielu mieszkańców zwróciły wysokie krawężniki nowo powstałego chodnika. Jest to zabieg jak najbardziej celowy i wynika z faktu niwelacji profilu podłużnego jezdni na tym odcinku wiosną przyszłego roku. Asfaltowane podjazdy przylegające do chodnika są rozwiązaniem doraźnym umożliwiającym bezpieczny dojazd do gospodarstw domowych i zostaną zlikwidowane po niwelacji terenu początkiem przyszłego roku. Budowa istniejącego chodnika to dopiero pierwszy etap inwestycji zaplanowanych na ulicy Szalaya w 2010r. Drugim etapem realizowanym wczesną wiosną będzie kompleksowa przebudowa jezdni i chodników powiązana z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od Urzędu Miasta do zjazdu na ul. Zawodzie. Ostatnim etapem realizowanym jesienią, będzie całkowita przebudowa chodników oraz jezdni powiązana z niwelacją profilu podłużnego na odcinku od zjazdu na ul. Zawodzie do skrzyżowania z ul. Zdrojową. Wraz z przebudową drogi, jej nawierzchni i chodników, wymieniona zostanie również sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Podział realizacji zadania na okres wiosenny i jesienny wynika z faktu uniknięcia uciążliwości związanych z robotami drogowymi na głównej ulicy miasta w środku sezonu turystycznego.

     

Wtorek, 24 Listopada 2009

Nowa droga.

Każdy kto przejeżdżał lub przechadzał się drogą tuż obok wejścia do rezerwatu Homole, musiał to robić bardzo ostrożnie. Jest ono bardzo wąskie, ograniczające swobodne i bezpieczne dojście do wąwozu. Dlatego pojawił się pomysł, aby w miarę szybko przebudować ten fragment drogi, tak by był on bezpieczniejszy. Aby wykonać tę inwestycję, gmina Szczawnica musi więc zaciągnąć kredyt na nowe zadanie "Przebudowa węzła komunikacyjnego kierującego ruch do rezerwatów Homole, Biała Woda i Czarna Woda" do wysokości 1 miliona 370 tysięcy złotych. Jak mówi burmistrz Szczawnicy, Grzegorz Niezgoda, miasto wystąpiło z wnioskiem o środki finansowe z tzw. "schetynówki" na to zadanie. Oczywiście gmina może otrzymać tylko połowę tej kwoty. Jak na razie wniosek znajduje się na liście rezerwowej. - Jest jednak nadzieja, że znajdzie on akceptację i w kwietniu przyszłego roku zadanie wejdzie do kalendarza inwestycji - dodaje Niezgoda. Aby tak się stało, należało najpierw zabezpieczyć w budżecie środki własne. Na realizację tej inwestycji miasto ogłosiło wczoraj przetarg. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi 16 grudnia. W ramach planowanego zadania zmodernizowany zostanie również parking przed Homolami. Planowane jest zbudowanie nowego po drugiej stronie jezdni. Na razie jednak , kierowcy, pomimo znaku zakazu postoju, nagminnie pozostawiają samochody wzdłuż jezdni, co jest utrapieniem tak dla pieszych jak i innych kierujących pojazdami. Policja i straż graniczna wprawdzie karzą niesubordynowanych kierowców, ale jak na razie bez efektu. Stanisław Zachwieja

     

Piątek, 20 Listopada 2009

Cmentarz Szalayowski.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, która zaplanowana została na 30 listopada br., omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Szczawnicy umowy w zakresie przejęcia w nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Szczawnicy, na której znajduje się cmentarz Szalayowski. Wpisany do Rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków cmentarz Szalayowski powstały na początku lat trzydziestych XIX w, położony jest w samym centrum Szczawnicy, bezpośrednio za kamienicą Weissmana przy ul. Głównej. Zachowane do dnia dzisiejszego zabytkowe nagrobki świadczą, że nekropolia ta stanowiła miejsce pochówku zmarłych kuracjuszy z Królestwa Polskiego, Galicji oraz Litwy. Oprócz kamiennych pomników na cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica ufundowana w 1870 r. przez twórcę uzdrowiska – Józefa Stefana Szalaya. W krypcie grobowej spoczywają szczątki członków rodziny Szalayów zmarłych w Szczawnicy oraz prochy Awita Szuberta – znanego fotografa. Niefortunna lokalizacja nekropolii w centrum uzdrowiska sprawiła, że w 1879 r. podjęto decyzję o jej zamknięciu oraz wyznaczono teren nowego cmentarza, który do dnia dzisiejszego pełni swoją rolę. Obszar starego cmentarza stanowiący własność Parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Szczawnicy uległ znacznemu zniszczeniu. Brak jakichkolwiek prac remontowo-konserwatorskich przyczynił się nie tylko do degradacji zabytkowych nagrobków i kaplicy, ale także do zniszczenia otoczenia cmentarza kreując tym samym negatywny wizerunek miasta. Ze względów estetycznych miasto prowadziło dotychczas jedynie prace porządkowe na terenie cmentarza. Obecnie mając na celu zahamowanie procesów degradacji i sukcesywną poprawę stanu technicznego tego ważnego w historii szczawnickiego uzdrowiska zabytku, Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda podjął starania o prawne uregulowanie pozwalające na dysponowanie nieruchomością, które umożliwi właściwe zachowanie zabytku, jego zagospodarowanie a także bieżące utrzymanie. Zawarcie pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica a Parafią Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Szczawnicy umowy nieodpłatnego użyczenia terenu cmentarza Szalayowskiego zyskuje na znaczeniu w kontekście opracowanego przez miasto projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. "Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. formułuje podstawowe obowiązki organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami pozwoli zidentyfikować instrumenty umożliwiające stworzenie optymalnych warunków dla opieki nad zabytkami w mieście. Stanowić on będzie dodatkowo przesłankę do ubiegania sie przez władze samorządowe oraz inne zainteresowane osoby prawne lub fizyczne o środki zewnętrzne na sfinansowanie: prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach; projektów rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych i innych form działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego" – mówi Grzegorz Niezgoda Burmistrz Szczawnicy. Anna Szczepaniak

     

Czwartek, 19 Listopada 2009

Cmentarz w Szczawnicy.

Mieszkańcy Szczawnicy martwią się, że niedługo nie będzie miejsca na nowe mogiły na cmentarzu pod Huliną. Nie wiadomo, czy nowy cmentarz w Szlachtowej do tego czasu powstanie. Prac do zakończenia inwestycji na osiedlu Malinów jest jeszcze bardzo wiele. Trzeba wykonać ogrodzenie, kaplice, alejki na samym cmentarzu i drogi dojazdowe do niego. Jak zapewnia burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda, plan inwestycyjny jest rozłożony na kolejne dwa lata. W 2010 roku z budżetu miasta przeznaczone będzie 150 tys. złotych na ten cel, a w kolejnym około 300 tys. zł. - Jak na razie nie ma alarmu w Szczawnicy. Pozostało jeszcze do wykorzystania kilka rzędów przy głównej alejce cmentarza. Statystycznie w ciągu roku umiera około 60 osób, tylko niewielki procent zmarłych jest chowany na nowych działkach. Na pochówki wykorzystywane są stare, rodzinne groby - tłumaczy. - Po za tym nie możemy oddać do użytku niedokończonego nowego cmentarza. Stanisław Zachwieja

     

Poniedziałek, 26 Października 2009

Nowa jakość Szczawnickiej informacji.

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podjął działania mające na celu wymianę starych tablic informacyjnych oraz "witaczy" na terenie całego miasta. Pierwszym etapem zaplanowanych prac było usunięcie 4 niepotrzebnych i mało estetycznych tablic w miejsce których zostaną zamontowane nowe, stylowe oznaczenia naszego miasta. W chwili obecnej zlecone zostały już prace nad wykonaniem stylowej drewnianej tablicy witającej wszystkich gości, znajdującej się po prawej stronie przed samym dworcem autobusowym. Nowa tablica wykonana zostanie w całości z drewna, wzbogacona typowymi szczawnickimi zdobieniami z wyrzeźbionym napisem „Uzdrowisko Szczawnica”. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na zamontowanie tablicy, będzie ona witała wszystkich gości jeszcze w tym roku. Kolejnym etapem będzie wykonanie 4 tablic informacyjnych i "witaczy" zlokalizowanych przy wjeździe do Szczawnicy na tzw. Piaskach, obok przystani flisackiej, w centrum miasta oraz na Jaworkach. W ten sposób utworzony zostanie spójny system informacyjny zlokalizowany w najbardziej ruchliwych turystycznie częściach miasta. Inwestycja ta wykonana zostanie na wiosnę przyszłego roku. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem koncepcji. „To zupełnie nowa jakość wykonywanych tablic, które dzięki zachowaniu szczawnickiego stylu nawiążą do naszej tradycji a ich nowoczesny i przejrzysty wygląd nie będzie przypominał lat ubiegłej epoki jak dotychczas” – podsumowuje podjęte działania Burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Poniedziałek, 12 Października 2009

X jubileuszowa edycja plebiscytu "Wielkie Odkrywanie Małopolski".

Tegoroczne Małopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki, z udziałem wicewojewody Stanisława Sorysa oraz wicemarszałka województwa małopolskiego Leszka Zegzdy, odbyły się 09 października w Czorsztynie. Małopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki były największym spotkaniem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji turystycznych oraz branży turystycznej w naszym regionie. Stanowiły one wyjątkowe forum wymiany doświadczeń, doskonałą okazję do integracji wszystkich osób działających w sektorze turystycznym, a także okazję do zapoznania się z aktualnymi działaniami podejmowanymi na rzecz rozwoju turystyki w naszym województwie. Zaproszeni goście oprócz świętowania regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki uczestniczyli również w gali finałowej podsumowującej jubileuszową X edycję plebiscytu "Wielkie Odkrywanie Małopolski". Głównymi organizatorami letniego konkursu, którego zasadniczym celem było wyłonienie i promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych ofert turystycznych w Małopolsce byli: Województwo Małopolskie, Polska Gazeta Krakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna, Radio Kraków Małopolska oraz Telewizja Kraków. Laureatem tytułu "Wielkie Odkrywanie Małopolski 2009" w kategorii miejscowość, a tym samym zwycięzcą nagrody pieniężnej Grand Prix w wysokości 50.000,00 zł ufundowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego zostało miasto Tarnów. Szczawnica w tegorocznej edycji konkursu znalazła się na III miejscu, co świadczy, że przybywający do naszej miejscowości turyści wysoko oceniają jej atrakcyjność. W przyszłym roku finał XI edycji plebiscytu "Wielkie Odkrywanie Małopolski" odbędzie się w Tarnowie, gdyż zgodnie z przyjętymi zasadami konkursu, laureat ubiegłorocznej nagrody Grand Prix Marszałka Województwa Małopolskiego zostaje gospodarzem kolejnej edycji konkursu. Anna Szczepaniak

     

Poniedziałek, 05 Października 2009

"Schetynówka" szansą na nowe drogi i chodniki w Jaworkach.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda końcem września br. złożył kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 tzw. „Schetynówka”, tym razem na przebudowę dróg, mostów i chodników we wsi Jaworki. Warunkiem koniecznym, jaki trzeba było spełnić ubiegając się o dofinansowanie w ramach tych funduszy, jest konieczność realizacji inwestycji na drodze połączonej min. z drogą powiatową o ważnym znaczeniu komunikacyjnym. Taką funkcję spełniają drogi prowadzące do Wąwozu Homole, Rezerwatu Białej i Czarnej Wody oraz zabytkowej Cerkwi w Jaworkach. W ramach złożonego projektu pod nazwą ”Przebudowa węzła komunikacyjnego kierującego ruch do Rezerwatów "Homole", "Biała Woda", „Czarna Woda” oraz do Miasta Szczawnica” planuje się wykonanie min: remontu nawierzchni dróg i chodników na ul. Kościelna, Biała Woda, Czarna Woda i Pod Homolami, montaż barier ochronnych, remont elementów konstrukcyjnych mostu, przeniesienie przystanku i budowę zatoki autobusowej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego wraz z wycinką drzew. Planowana inwestycja ma na celu zarówno poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu pieszego i samochodowego w centrum Jaworek jak również estetyzację miejsca odwiedzanego rocznie przez tysiące turystów i kuracjuszy. Planowany termin realizacji zadania to okres od kwietnia do sierpnia 2010r. Przypomnijmy, iż w ramach tego samego programu początkiem tego roku Burmistrz Grzegorz Niezgoda pozyskał środki finansowe na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa węzła komunikacyjnego kierującego ruch do przejścia granicznego polsko – słowackiego oraz do Miasta Szczawnica". Inwestycja zakończona 7 sierpnia obejmowała zakresem przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną przy wjeździe do Szczawnicy, 2 skrzyżowań dróg gminnych (ścieżka pieszo – rowerowa i droga prowadząca do przejścia granicznego) oraz remont mostu w Pieninach. Informacja ze strony Urzędu Wojewódzkiego. 48 wniosków o dofinansowanie remontów i budowy dróg gminnych i powiatowych wpłynęło do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wczoraj (30 września) minął termin składania wniosków o dotacje w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" . 22 powiaty złożyły 36 wniosków na łączną kwotę dotacji ponad 76,2 mln zł. Gminy złożyły 112 wniosków o dofinansowanie w wysokości ponad 99,8 mln zł. W sumie małopolskie samorządy złożyły 148 wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok na łączną kwotę ponad 176 mln zł.

     

Piątek, 02 Października 2009

Monitoring sposobem na ład i porządek.

Okolice sklepu na ul. Szlachtowskiej obok mostu na Sewerynówkę przez długi czas były miejscem, publicznego spożywania alkoholu oraz licznych aktów wandalizmu dokonywanych pod jego wpływem. W związku z licznymi skargami okolicznych mieszkańców na zakłócanie porządku publicznego w tym rejonie oraz powtarzające się akty wandalizmu i agresji definitywnie przekonały Burmistrza Grzegorza Niezgodę o wszczęciu procedury odebrania koncesji na alkohol w pobliskim sklepie. Podjęte przez Burmistrza działania zmobilizowały właścicieli lokalu do podjęcia działań poprawiających bezpieczeństwo i porządek w okolicy mostu. W uzgodnieniu ze Strażą Miejską zamontowany został monitoring z możliwością przechowywania i odtwarzania nagrania. W ten sposób okolice sklepu, przystanku autobusowego oraz mostu są pod stałym nadzorem kamer z których w każdej chwili korzystać może Straż Miejska i Policja. Cały koszt tej operacji został pokryty przez właściciela sklepu.

     

Wtorek, 28 Września 2009

Uzdrowisko na sto procent.

Najwyższą ocenę, sto procent punktów i pierwsze miejsce na liście wśród uzdrowisk małopolski otrzymała Szczawnica w ramach oceny Planu Rozwoju Uzdrowiska. Oceny dokonał Zarząd Województwa Małopolskiego. Plan rozwoju uzdrowiska jest dokumentem opracowywanym przez gminę, bowiem jest niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Z tego programu Szczawnica stara się o pozyskanie łącznego dofinansowania na 8 milionów zł na rewitalizację Parku Dolnego i placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni. Park ma się wzbogacić o nowe elementy przestrzenne takie, jak altano-kawiarnia, minigolf, place zabaw, karuzele, kaskady, staw czy rabaty kwiatowe. - Koncepcja rewaloryzacji Parku Dolnego ma na celu przywrócenie jego świetności i znaczenia - mówi burmistrz. Drugi z projektów polega na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum miasta, którego centralnym miejscem jest plac Dietla. W skład projektu wchodzi przebudowa samego placu oraz odcinka ulicy Zdrojowej. Nowa fontanna z nocną iluminacją uzyska zupełnie inną formułę nawiązującą stylistycznie do architektury placu i otaczających go budynków. Teraz, gdy ocena województwa była tak wysoka, Szczawnica raczej nie musi się martwić, czy uda się im pozyskać pieniądze. Stanisław Zachwieja

Wtorek, 22 Września 2009

Ruszyła kolejka linowa "Homole".

Ma 600 metrów długości. W ciągu 4 minut może wywieźć blisko 300 narciarzy i turystów na Bukowinki, skąd zimą będzie można szusować sztucznie zaśnieżoną i oświetloną trasą, aż do granic potoku Zaskalski. Tak w przybliżeniu wyglądają parametry nowo oddanej do użytku kolei linowej "Homole" na Bukowinki. Uroczyste otwarcie wraz z poświęceniem odbyło się w minioną niedzielę. W Homolach w niedzielę stawiły się więc tłumy, aby sprawdzić nową kolejkę linową. Dopisała też pogoda. Z okazji otwarcia kolejki, wszyscy, którzy się tutaj zjawili, mogli skorzystać z darmowego przejazdu. Kolej linowa "Homole" należy do Spółki „Arena Narciarska”. Zanim turyści wsiedli na krzesełka i wyjechali na górę, odprawiona została polowa msza święta koncelebrowana przez proboszcza parafii szlachtowsko-jaworzańskiej ks. Józefa Włodarczyka. Specjalnie przygotowane na tę okazję pieśni śpiewał chór „Jaworczanie”. - To dar dla turystów, którzy tu przyjeżdżają na odpoczynek i rekreację. Kolej jest nowym obiektem, który powinien przyczynić się do uatrakcyjnienia tego pięknego zakątka Pienin - mówił ksiądz proboszcz. Historię powstawania kolei przypomniał Jerzy Pal, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Jaworek. Okazuje się, że jest ona długa i obfituje w wiele ciekawych momentów. Warto wiedzieć, że to druga po kolei linowej na Palenicę inwestycja dla narciarzy i turystów pieszych. Teraz na jesień ci drudzy będą mogli pospacerować szlakami Małych Pienin, a zimą narciarze będą mogli szusować na stoku w Bukowinkach. Dzięki kolei "Homole" turyści wyjeżdżając w górę będą mogli przejść atrakcyjne szlaki Małych Pienin, łącznie z najwyższym wzniesieniem Wysoką (1050mn.p.m.). Bliżej im będzie także do poznania pracy baców w licznych na tym terenie bacówkach, gdzie mogą zakupić prawdziwe oscypki i bundz. - Dobrze, że w Pieninach coś nowego powstaje dla turystów. To piękny region i wciąż jeszcze nieodkryty. Z rodziną przyjeżdżam do Szczawnicy od kilku lat i co roku nas coś zaskakuje - wyznaje Zbigniew Balicki spod Krakowa. Ostatnimi laty, oprócz Szczawnicy, szczególnie popularne stały się Jaworki. Oprócz atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych z rezerwatami Homole i Biała Woda, bogatą ofertę kulturalną proponuje Muzyczna Owczarnia. W Jaworkach można też poznać kulturę Łemków z cerkwiami i kapliczkami. Powstaje też co raz więcej nowych pensjonatów i kwater prywatnych, a status wsi, jaki Jaworki uzyskały w tym roku, pozwala korzystać z wielu programów unijnych. Jest też wniosek o pozyskanie środków unijnych na przebudowę i modernizację centrum wioski. To spowoduje, że Jaworki jeszcze bardziej wypięknieją i będą miały lepszą organizację ruchu. Jest to ważne, bowiem gdy tylko na dobre ruszy kolej linowa, na pewno zwiększy się ruch samochodowy i pieszy na wąskiej drodze dojazdowej na Bukowinki. Stanisław Zachwieja

     

Poniedziałek, 21 Września 2009

Remonty po powodzi.

W najbliższym czasie rozpocznie się remont odcinka drogi powiatowej wraz z chodnikiem obok poczty w Szczawnicy, zniszczonej podczas lipcowych opadów deszczu. Inwestycja zakłada odbudowę kanału deszczowego na długości 170 mb oraz chodnika na długości 151mb. Część kanału deszczowego zlokalizowana jest w pasie drogowym co doprowadzi do niewielkich trudności w komunikacji. Planowany termin zakończenia robót drogowych to koniec października br. W tym samym czasie wraz z pracami zleconymi przez powiat nowotarski, na remontowanym odcinku drogi, wykonana zostanie na zlecenie Miasta, modernizacja sieci wodociągowej w ramach projektu „Kompleksowa rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla uzdrowiska Szczawnica”. Konsekwencją obydwu robót będzie nowa nawierzchnia drogi oraz chodników od poczty aż po zjazd na Zawodzie. Koszt realizacji inwestycji po przetargu wynosi 170 tys. zł., a zadanie wykonywać będzie firma "Wibud" z Kamienicy.

    

Piątek, 18 Września 2009

Promenadę czas zacząć.

Burmistrz Grzegorz Niezgoda podpisał umowę z Elżbietą Bieńkowską, ministrem rozwoju regionalnego zarządzającym Programem Współpracy Trans-granicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013. Oznacza to, że na sto procent będzie budowana promenada wzdłuż potoku Grajcarek. Projekt został złożony przez władze miasta w październiku 2008 roku. Całkowita jego wartość wynosi około 10 milionów złotych. Do tej pory włodarze miasta z niecierpliwością czekali, bo chcieli tę inwestycję połączyć z mającą się niebawem rozpocząć modernizacją sieci wodociągowej. – Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wraz z elementami małej architektury wzdłuż prawego brzegu Grajcarka. Znajdą się tam ławeczki do odpoczynku, donice z kwiatami oraz drzewkami, tarasy widokowe, a także trzy stylowe mostki łączące obydwa brzegi Grajcarka. Promenada składać się będzie z części jezdnej, umożliwiającej dojazd do gospodarstw domowych, oraz deptaka przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego – mówi burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda. Promenada będzie łącznikiem rejonu, gdzie kończy się spływ przełomem Dunajca z częścią uzdrowiskową. Będzie to długi deptak, z którego skorzystają tysiące turystów i wczasowiczów. – Dzięki realizacji tej inwestycji miasto z większy potencjał turystyczny i gospodarczy, poprawi infrastrukturę wypoczynkową oraz wzbogaci się o dodatkowy element prestiżowy dla uzdrowiska – dodaje burmistrz. (zach)

     

Środa, 16 Września 2009

Będą nowe godła.

Na ostatniej sesji rady miasta podjęto uchwałę o przyjęciu regulaminu przyznawania i nadawania godeł – tablic szalayowskich. Dokument, podobnie jak za czasów początku uzdrowiska (XIX w.), reguluje zasady wnioskowania, przyznawania, malowania oraz korzystania z nadanych godeł. Zgodnie z regulaminem, właściciele budynków oznaczonych dotychczas tradycyjnym godłem zachowują prawo do posiadania przyznanego w przeszłości szyldu, a po renowacji mają obowiązek jego umieszczenia na swojej nieruchomości. Określone są zasady przyznawania nowych godeł, których nie może być więcej niż 3 rocznie. Przez ostatnie dwa lata tablice szalayowskie poddane zostały gruntownej renowacji. Tego zadania podjął się Miejski Ośrodek Kultury i Sportu za fundusze przyznane z województwa małopolskiego. Za 73 tys. zł odnowiono 68 tablic. Pozostało do odnowienia 37. Tablice odnowił Wieńczysław Kołodziejski. Drewniane tablice wieszane na domach góralskich to pomysł Józefa Szalaya (1802-1876). Wyznaczały one miejsca zakwaterowania dla przyjeżdżających gości. Stanisław Zachwieja

     

Poniedziałek, 07 Września 2009

To był pierwszy taki baśniowy weekend w Szczawnicy.

Plac Dietla w Szczawnicy w ostatnią niedzielę niepodzielnie należał do dzieci i młodzieży. To za sprawą odbywającego się tam I Festiwalu Baśni i Bajki. Jak łatwo się domyślić, był to swego rodzaju przegląd baśni i bajek znanych nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Zabawie patronowała „Gazeta Krakowska". Głównym koordynatorem festiwalu było Uzdrowisko Szczawnica oraz firma Thermaleo, a także miejskie i gminne placówki edukacyjne - przedszkole, szkoły podstawowe nr 1 i 3, gimnazjum i szkoła muzyczna. W organizację przedsięwzięcia włączyła się także młodzież skupiona w Ruchu światło-Życie. W tym roku Ruch w szczawnickiej parafii obchodzi jubileusz 20-lecia. Dla uczestników festiwalu zorganizowano Oazowy Kącik Konkursowy, zagrał zespół „40 i 30 na 70". Całość zabawy poprowadziła autorka wielu książeczek dla dzieci Ewa Stadtmüller. Zabawa była przednia. Festiwal rozpoczął się koncertem orkiestry dętej z OSP w Krościenku i barwnym korowodem zespołów teatralnych ulicami miasta. Obawiano się, że nastąpi powtórka z czerwca, gdy z powodu ulewy odwołano imprezę, ale na szczęście, gdy tylko na scenie pojawił się pierwszy zespół, niebo pojaśniało i pokazało się słońce. Zimno i deszcz zostały przez dzieci przepędzone. Na scenie królowały przedstawienia teatralne znanych bajek i baśni - m.in. „Królewna śnieżka", „Kopciuszek", „Brzydkie kaczątko". Gimnazjaliści przedstawili według własnego scenariusza „Małego Księcia" Antoine'a de Saint-Exupery'ego. Wielką furorę zrobiły dzieci ze szkoły muzycznej. Muzyką i tańcami opartymi na motywach bajek podbiły festiwalową publiczność. Wspaniale zaprezentowała się zła czarownica, która chciała ukarać dzieci, te jednak potrafiły ją udobruchać i zaprosiły do wspólnego tańca. Powodzeniem cieszyła się loteria fantowa na rzecz ośrodka Jeevodaya w Indiach prowadzonego przez polskich świeckich misjonarzy. Odbyły się też warsztaty malarstwa na szkle prowadzone przez znaną szczawnicką artystkę Annę Madeję. Można było uczestniczyć w zajęciach z ilustratorką książek dla dzieci Joanną Zagner-Kołat z Wrocławia, a na kiermaszu dobrej książki. Stanisław Zachwieja

     

Wtorek, 01 Września 2009

Moje Boisko Orlik 2012.

Dnia 17 lipca 2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie boisk sportowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, które zlokalizowane zostaną przy ścieżce pieszo-rowerowej w Szczawnicy, w ramach budowy kompleksu Amfiteatr sportowo-kulturalny - "Moje Boisko - Orlik 2012". Dnia 21 lipca 2009 r. nastąpiło przekazanie placu budowy obiektu sportowego. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 1.167.805,55 zł brutto, z czego 333.000,00 zł pokryte zostanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego, kolejne 333.000,00 zł pochodzić będzie ze środków budżetu Państwa, a pozostała kwota 507.805,55 zł wydatkowana zostanie ze środków własnych Miasta i Gminy Szczawnica.

     

Poniedziałek, 20 Lipca 2009

Dom dla rodzin Romów.

Już niedługo rodziny romskie zamieszkujące Szczawnicę będą mogły przenieść się do nowego domu. Właśnie rozpoczął się ostatni etap budowy nad potokiem Grajcarek na rogatkach Szczawnicy domu, w którym zamieszkają cztery romskie rodziny. Środki na budowę pochodzą w większości z województwa małopolskiego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej. Budynek będzie kosztował 85 tysięcy złotych, z czego 60 tys. zł pochodzi z województwa małopolskiego, a reszta z budżetu miasta. W ramach rozstrzygniętego właśnie ostatniego przetargu wykonane zostanie ocieplenie budynku z płyt styropianowych. Zbudowany będzie też budynek gospodarczy, zagospodarowany wokół teren i - co bardzo ważne - wyburzone zostaną stare, drewniane baraki, aby uniemożliwić tam dalszy pobyt rodzin romskich. - Pozostawienie budynków dawałoby szansę wielu innym rodzinom na zamieszkanie - mówią sąsiedzi osiedla romskiego. Budynek zostanie wkrótce podłączony do kanalizacji sanitarnej przy ulicy Szlachtowskiej. Jak wyjaśnia burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda, zasadniczym celem rządowego programu na rzecz społeczności romskiej jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa tej grupy etnicznej w życiu społeczeństwa obywatelskiego. - Chodzi także o to, aby zniwelować różnice dzielące tę grupę od reszty naszego społeczeństwa - dodaje Niezgoda. - Szczególnie istotne jest doprowadzenie do wyrównywania poziomów w takich dziedzinach jak edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe czy też umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie. Osiedla romskie na Podhalu - co można zauważyć - raczej nie prezentują się okazale. W wielu przypadkach są to domy o bardzo niskim standardzie, często dosłownie walące się mieszkańcom na głowy. Stąd konieczna jest pomoc rządowa. Stanisław Zachwieja

     

Sobota, 18 Lipca 2009

Taksówkarze chcą miejsca.

To skandal, żeby nas tak traktować - mówi Marek Gabryś, szczawnicki taksówkarz z długoletnim stażem. - Przecież jesteśmy potrzebni w mieście, płacimy podatki i działamy zgodnie z prawem. Takie traktowanie nas i potencjalnych pasażerów, to nic innego jak dyskryminacja. Tak mówią taksówkarze w uzdrowisku o podejściu do nich urzędu miasta, jak i busiarzy. Taksówkarze walczą o dwa dodatkowe miejsca postoju w Pieninach i w centrum miasta, a także pozwolenie na wjazd w miejsca zakazu. Tak jest w dużych miastach, że pod znakami „zakazu wjazdu” jest tabliczka z napisem, iż nie dotyczy taksówek - twierdzą. W ostatnich latach jak grzyby po deszczu rosła liczba prywatnych busów w uzdrowisku. Nie są one konkurencją dla taksówek, bo te są skierowane w stronę pasażera z większą gotówką lub są wzywane w specyficznych okolicznościach. A jednak istnieje pomiędzy nimi niepisany konflikt interesów. Miejscem parkowania taksówek jest mały plac przy Dworcu Autobusowym, naprzeciwko Parku Dolnego. Obecnie zarejestrowanych jest 10 taksówek. Jak mówi taksówkarz Jan Bieniek, najwięcej kursów mają z kuracjuszami do pobliskich sanatoriów i turystami wynajmującymi prywatne kwatery lub hotele i pensjonaty. - Ale nawet z tymi kursami mamy kłopoty - mówi taksówkarz. - Busiarze wiozący kuracjuszy z odległych miast, niechętnie zatrzymują się przy Dworcu Autobusowym i wiozą ich na przystanek w centrum miasta lub pod Urząd Miasta. I wówczas ludzie, klnąc i psiocząc na komunikację w mieście, wracają z bagażami do postoju taksówek lub idą na piechotę do sanatoriów. Jak twierdzą taksówkarze, kierowcy busów walczą z nimi także dezinformując turystów o cenie kursu taksówek na przystań flisacką w Sromowcach - Kątach. - Żeby nie było nieporozumień, nie pobieramy dwustu złotych, a jedynie 50 złotych za kurs - mówi Jan Bieniek. Jak mówi wiceburmistrz Jan Golba, jeżeli taksówkarze chcą dodatkowe miejsca, niech zwrócą się do Urzędu Miasta z pismem. - Na pewno go rozpatrzymy i zajmiemy stanowisko - zaznacza. Stanisław Zachwieja

     

Środa, 15 Lipca 2009

Barszcz atakuje Pieniny.

Uwaga, turyści wypoczywający w Pieninach! Łatwo tam trafić na barszcz Sosnowskiego, czyli roślinę, która może nas bardzo poważnie oparzyć. Barszcz rozprzestrzenił się zwłaszcza w Jaworkach. To roślina niebezpieczna dla człowieka, mówi się, że poparzenie barszczem jest gorsze niż ukąszenie żmii. Jego sok zawiera silnie parzącą substancję, działająca na skórę człowieka jak kwas solny. Osoba z wrażliwą skórą w wyniku kontaktu z tą rośliną może pilnie potrzebować pomocy lekarza. Barszcz rośnie w przydrożnych rowach i miejscach dawnych plantacji. Sprowadzono go z dalekiego Kaukazu. W Polsce znalazł doskonałe warunki do wegetacji. Teraz rośnie na wysokość nawet ponad 4 metrów. Jest rośliną trudną do zlikwidowania. Niestety walka z tą niebezpieczną rośliną łatwa nie jest. W dodatku należy do zadań samorządów, nie ma więc co liczyć na pomoc finansową w tym zakresie. W Jaworkach barszcz rośnie w dość dużej kolonii przy dawnym Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych, który sprowadził go w latach 80. do badań nad uzyskaniem kiszonki dla zwierząt. Można go napotkać także przy brzegu potoku Czarna Woda obok parkingu w centrum wsi. W tym miejscu może stworzyć zagrożenie, gdyż niewiele brakuje, aby jego pędy wyrosły ponad barierkę okalającą parking. – Od wielu lat mamy problem z barszczem Sosnowskiego. Nie jest on dobrą reklamą dla turystycznej wsi Jaworki. Należałoby się go pozbyć – przyznaje Filip Ikoniak, sołtys Jaworek. Stanisław Zachwieja

     

Poniedziałek, 13 Lipca 2009

Gorące rytmy na Placu Dietla.

Zakończyła się pierwsza tura XI Letnich Warsztatów Muzycznych, które przez cały ostatni tydzień odbywały się w Muzycznej Owczarni w Jaworkach. Patronuje im „Polska – Gazeta Krakowska”. W warsztatach wzięło udział, aż 85 adeptów muzyki instrumentalnej i wokalu. Nowością było wprowadzenie w tym roku zajęć z akustyki. Młodzi artyści pracowali każdego dnia po kilkanaście godzin pod okiem wybitnych wykładowców i gwiazd polskiej sceny estradowej, m.in. Marka Raduli, Bartka Papierza, Wojtka Pilichowskiego czy Elżbiety Zapendowskiej, znanej z takich programów muzycznych TV, jak „Szansa na sukces” i „Jak oni śpiewają”. – To wspaniała i pracowita młodzież, która ciężko pracuje na swoje marzenia–mówi Marek Raduli, dawny gitarzysta „Budki Suflera”. Efekty tej pracy młodzi artyści pokazali podczas trzech wieczornych koncertów w szczawnickim amfiteatrze. Finał na Placu Dietla zgromadził prawdziwe tłumy, które nie szczędziły braw wykonawcom. Stanisław Zachwieja

     

Piątek, 07 Lipca 2009

Wystawa Godeł Szalayowskich.

Miasto i Gmina Szczawnica za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu wystąpiło w ubiegłym roku, w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna” do Województwa Małopolskiego z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Szlak godeł Szalayowskich – osobliwość turystyczna Szczawnicy”. Głównym celem projektu była renowacja oraz rekonstrukcja drewnianych tablic - godeł szalayowskich wytyczających w Szczawnicy jedyny, niepowtarzalny szlak wiodący wzdłuż budynków mieszkalnych wynajmujących pokoje dla kuracjuszy. Drewniane tablice, rodzaj szyldów z zamieszczoną na nich nazwą i malowidłem górale zwykli nazywać godłami, bliżej określając je „godłami szalayowskimi”, gdyż to Józefowi Szalayowi (1802 – 1876) – twórcy uzdrowiska miejscowa tradycja przypisuje zarówno sam pomysł wprowadzenia na kwaterach gościnnych owych szyldów jak i pierwotne wykonanie. Odtąd nikt, kto nie posiadał tablicy, nie mógł liczyć na gości. Na przełomie minionych prawie dwustu lat odkąd drewniane tablice-godła szalayowskie wytyczają w Szczawnicy szlak turystyczny wiodący wzdłuż chat góralskich doliczono się 105 tablic powstałych w różnych latach. Wiele z nich nie oszczędził czas znikały wraz z rozbiórką lub przebudową domu. Udzielona z budżetu Województwa Małopolskiego w 2008 roku dotacja w wysokości 18.000,00 zł, została wykorzystana na realizację I etapu wnioskowanego projektu i pozwoliła na renowację 18 tablic. Dążąc do kontynuacji rozpoczętych przez lokalny samorząd działań mających na celu wykreowanie unikatowego produktu turystycznego – Szlaku Godeł Szalayowskich, w bieżącym roku Miejski Ośrodek Kultury i Sportu pozyskał dodatkową kwotę 50.000 zł, która pozwoli na renowację i rekonstrukcję kolejnych 50 godeł szalayowskich. Wystawa w Galerii Pijalni Wód Mineralnych dostępna będzie dla zwiedzających w lipcu i sierpniu br., w godzinach od 9.00 do 17.00. Anna Szczepaniak

     

Piątek, 03 Lipca 2009

Zapowiada się duża rewitalizacja Szczawnicy.

Oprócz nowej fontanny będzie też ... wodospad. Szczawnicki plac Dietla i promenada spacerowa do pijalni doczekają się nowego wyglądu. Rewitalizacja tej części uzdrowiska będzie kosztowała 7 mln złotych. Miasto Szczawnica przy współpracy z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko złożyły do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Jeśli projekt przejdzie, dofinansowanie wyniesie 5 mln zł. Głównym zadaniem będzie przebudowa centralnego miejsca uzdrowiska – placu Dietla. Zniknie stara fontanna ze słynną półnagą kobietą lejącą z dzbana wodę do niecki fontanny. W jej miejsce powstanie nowa, nawiązującą stylistycznie do architektury. Dodatkową atrakcją podkreślającą i architekturę samej fontanny oraz kompozycję całego placu będzie nocna iluminacja tego miejsca. Turystów przyciągnie zapewne sztuczna rzeka wraz z wodospadem. Do jej utworzenia zostanie wykorzystany istniejący ciek wodny. Wykonane będzie nowe koryto - mówi burmistrz Grzegorz Niezgoda. Tę sztuczną rzekę oświetli 20 specjalnych lamp. Zniknie bezpowrotnie pijalnia "Magdalena", która - jak twierdzi burmistrz - w obecnym kształcie zupełnie nie pasuje do otoczenia. W jej miejsce zostanie zbudowany nowy, otwarty pawilon z ogólnodostępną czerpnią wody. Przebudowane mają być ciągi piesze, które pozyskają kosze na śmieci, ławki, oświetlenie i tablice informacyjne, w tym z opisem historii uzdrowiska. Odtworzony zostanie pawilon "Walerii". Odnowiona ma być też część zielona centrum. Dotyczy to trawników oraz nowych drzew. Jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana, to uzdrowisko będzie dorównywać niejednemu kurortowi w Europie. Gazeta Krakowska.

Piątek, 05 Czerwca 2009

Promenada - ekskluzywny akcent.

Szczawnica, choć jest uzdrowiskiem, do tej pory nie miała promenady, charakterystycznej dla tego typu miejscowości. Teraz dzięki wspólnemu polsko-słowackiemu projektowi złożonemu wraz z Leśnicą otrzyma ona z funduszu trans-granicznego Polska Słowacja 2007 - 2015 prawie 2,5 mln euro (na taką kwotę przygotowano wniosek), z czego tylko ok. 800 tys. zł trafi na Słowację. Dlaczego większość, bowiem aż 90 procent pieniędzy, otrzyma Szczawnica? To ona jest po pierwsze tzw. partnerem wiodącym, a po drugie to ona zarządza wnioskiem i będzie go rozliczać po wykonaniu zadania. - W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany prawy brzeg Grajcarka, powstanie tam długa na 1,5 kilometra i szeroka na 6 metrów promenada - mówi burmistrz Grzegorz Niezgoda. W całości trasa ta będzie oświetlona, staną przy niej stylowe lampy nawiązujące do dawnej zabudowy uzdrowiskowej. W równych odstępach będą ławki oraz zostaną zbudowane mostki. Połączą one deptak z lewą stroną Grajcarka, gdzie przed laty powstała już ścieżka rowerowa. Oczywiście nie zabraknie tam i klombów z kwiatami, które stworzą lepszy dla wypoczynku kuracjuszy klimat oraz zatoczek widokowych. Całość będzie utrzymana w klimacie pienińskiego regionu z wykorzystaniem drewna i kamienia. Promenada w założeniu ma się stać ekskluzywną częścią miasta z lokalami gastronomicznymi i rozrywkowymi, które także będą musiały spełniać pewne standardy architektoniczne. Kto o to zadba? Jak wyjaśnia burmistrz Grzegorz Niezgoda, zrobią to sami mieszkańcy, których tereny graniczą z miejskimi i przyszłą promenadą. Budowa ruszy wkrótce. Teraz władze miasta czekają jedynie na podpisanie - jeszcze w tym miesiącu - umowy z komitetem monitorującym. Za raz potem zostanie ogłoszony przetarg. - Na realizację projektu od momentu podpisania umowy mamy dwa lata - dodaje burmistrz Niezgoda. W Leśnicy w ramach projektu "Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego" zostanie przebudowany dom kultury na Centrum Turystyki Trans-granicznej. Oba samorządy liczą, iż tak poczynione inwestycje na ich teren przyciągną całe grono turystów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co przyczyni się zarówno do wzrostu aktywności gospodarczej w rejonie, jak i do wzrostu ilości miejsc pracy. (BES) Dziennik Polski

    

Środa, 27 Maja 2009

Wakacje w kajaku.

Klub Sportowy Pieniny ze Szczawnicy przez całe wakacje organizuje dla dzieci i młodzieży półkolonie „Wakacje w kajaku”. Każdy chętny musi się zapisać u trenera Stanisława Węglarza od wtorku do soboty w godzinach od 1600 do 1800 w budynku klubu. Program półkolonii przewiduje naukę pływania na kajaku na górskich rzekach, wycieczki piesze i kajakowe szlakami papieskimi, uczestnictwo w zawodach, naukę zachowania się na wodzie i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz zabawy przy ognisku. To pierwszy tego rodzaju pomysł zagospodarowania dzieciom i młodzieży wolnego czasu podczas wakacji przez klub sportowy. Chętnie widziane są też osoby spoza Szczawnicy, które w Pieninach spędzają wakacje. KS Pieniny jest kolebką kajakarstwa górskiego. Górale pienińscy pierwsi w kraju pływali na kajakach wyczynowo. Kajaki robili sami w przydomowych gospodarstwach. Specjalistą w tym fachu, pienińskim szkutnikiem, był nieoceniony Franciszek Ciesielka, właściciel wodnej stanicy w okresie międzywojennym przy Hukowej Skale na Dunajcu. Z kolei trzykrotnym uczestnikiem igrzysk olimpijskich (1956, 1960, 1964) był rodowity szczawniczanin Stefan Kapłaniak "Cenek". Zdobył brązowy medal w Rzymie w 1960 roku. Młodzi adepci kajakarstwa górskiego dużo więcej dowiedzą się o historii klubu i osiągnięciach zawodników podczas spotkań przy ognisku. Stanisław Zachwieja

     

Środa, 13 Maja 2009

Do parku poprowadzi 12 bram.

Szykuje się wielka rewolucja w Parku Dolnym i Górnym w Szczawnicy. Miasto oraz obecny właściciel zamierzają rozpocząć wspólnie odnowę tego obiektu. W przyszłości ma on być miejscem zabaw rodzin z dziećmi i miejscem dla spacerowiczów. Decyzja o wspólnej realizacji rewitalizacji parku zapadła na ostatniej sesji rady gminy Szczawnica. Miasto razem z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko S.A. będą wspólnie odnawiać park. Po realizacji inwestycji teren ten zmieni całkowicie swój wygląd. Zgodnie z opracowanymi już koncepcjami zagospodarowania przewiduje się w ramach np. Parku Dolnego przebudowę oświetlenia parkowego, montaż podświetleń ciekawych elementów architektonicznych, nawadniania terenu, renowację zabytkowych altan, zagospodarowanie stawu, budowę placu zabaw dla dzieci, a przede wszystkim przebudowę i odnowienie ciągów komunikacyjnych. Koncepcja przewiduje również ogrodzenie terenu stylowym parkanem nawiązującym do architektury szczawnickiej. Do Parku Dolnego będzie wejście przez 12 bram otwartych podczas dnia. W chwili obecnej dopracowywana jest koncepcja przebudowy deptaka wzdłuż ulicy Zdrojowej oraz przebudowy placu Dietla. Całość dokumentacji technicznej spoczywa na Uzdrowisku Szczawnica, natomiast samorząd miasta przygotowuje Plan Rozwoju Uzdrowiska jako dokument niezbędny do złożenia wniosku i opracuje sam wniosek jako beneficjent środków. W chwili obecnej miejskie parki znajdują się we władaniu spadkobierców hr. Adama Stadnickiego. Jak podkreślił burmistrz Grzegorz Niezgoda, jest to pierwszy na Podhalu przykład próby współpracy między podmiotem publicznym, a jednostką prywatną. Stanisław Zachwieja

Wtorek, 12 Maja 2009

Wysoka kultura wróci do dworku.

Pierwszy etap odbudowy dworku gościnnego w Szczawnicy dobiegł końca. Jak zaznaczył na uroczystym zakończeniu prac wicemarszałek małopolski Leszek Zegzda, być może Szczawnica będzie w przyszłości organizatorem Forum Kultury Europejskiej. Podsumowanie pierwszego etapu odbudowy dworku, który spłonąłw1962 roku, odbyło się w Cafe Helenka przy placu Dietla w centrum uzdrowiska z udziałem przedstawicieli rodziny Stadnickich, którzy prowadzą odbudowę, władz samorządowych województwa, powiatu i gminy. Odbudowa dworku rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku, i jak zapewniał teraz Andrzej Mańkowski, przedstawiciel spadkobierców w uzdrowiska po ostatnim właścicielu hr. Adamie Stadnickim, dworek oddany zostanie do użytku w maju przyszłego roku. Obecny na spotkanie wicemarszałek małopolski Leszek Zegzda zaznaczył, że chciałby, aby Szczawnica była organizatorem Forum Kultury Europejskiej, tak jak Krynica organizuje teraz Forum Gospodarcze, bo ma ku temu wszelkie predyspozycje. – Zrobiono już wiele, ale wiele jeszcze przed nami – zaznaczył Andrzej Mańkowski.– Decyzję o odbudowie dworku przyjęliśmy razem z Urzędem Miasta Szczawnica, żeby dla miasta stał się ośrodkiem kultury. Trzy lata temu podpisaliśmy kontrakt, z dość dla nas ciężkimi warunkami oddania go w stanie surowym zadaszonym. Termin mija właśnie teraz. Udało się, zdążyliśmy. Stanisław Zachwieja

     

Piątek, 17 Kwietnia 2009

Bliźniaczy most.

Uzdrowisko nie zostanie odcięta od świata. W czasie budowy mostu cały czas czynny będzie przejazd - zapewnia inwestor. Finalizowana jest umowa dotycząca budowy mostu na Dunajcu w Krościenku, przez który prowadzi droga do Szczawnicy. Jeszcze w kwietniu ogłoszony ma zostać przetarg na budowę, a ruszy ona prawdopodobnie w czerwcu. Ma to być największa inwestycja drogowa planowana w tym roku w powiecie nowotarskim. Nie będzie to jednak typowa budowa mostu. Stary bowiem pozostanie, a obok dobudowana zostanie druga, nowa część. Teraz most jest tak wąski, że ruch dwukierunkowy jest niemożliwy. - Z kolei gdybyśmy chcieli zbudować zupełnie no wy most, musiałby być wyższy. Dlatego wybraliśmy takie rozwiązanie: dobudować bliźniaczy most. W ten sposób możliwy będzie jednoczesny ruch w obu kierunkach - tłumaczy Robert Waniczek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. W tym roku powinna powstać znaczna część nowego mostu. Na tym etapie budowy cały czas otwarty będzie dla ruchu stary most. Gdy nowy obiekt będzie gotowy, inwestor rozpocznie modernizację starego mostu. Nowy most dobudowany zostanie do starego w odległości jednego metra. Połączone będą wspólnymi podporami. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach MRPO w wysokości 8 mln zł. Przed mostem Zarząd Dróg Wojewódzkich wybuduje rondo. (AGN)

Środa, 8 Kwietnia 2009

"Schetynówką" do uzdrowiska.

Szczawnica otrzymała 350 tysięcy złotych z listy rezerwowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008, czyli tzw. schetynówkę. Drugie tyle dołoży do inwestycji samorząd lokalny. Za te pieniądze przebudowana zostanie droga biegnąca do granicy polsko-słowackiej, a także do centrum miasta. Całkowity koszt inwestycji, która ma zostać zakończona w lipcu tego roku, wyniesie 700 tysięcy złotych. Środki z budżetu miasta pozwolą zwiększyć zakres prac, które obejmą dodatkowo przebudowę dwóch skrzyżowań dróg gminnych w rejonie parkingu w Szczawnicy Niżnej, remont mostu na Grajcarku, połączenie ścieżki pieszo-rowerowej kostką ozdobną z nową nawierzchnią przy przystani flisackiej oraz remont nawierzchni asfaltowych i chodników miejskich. Wykonane zostaną także ozdobne bariery ochronne oraz oznakowanie pionowe i poziome w tym rejonie miasta. Jak zapewnia Grzegorz Niezgoda burmistrz Szczawnicy, w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie inwestycji, tak aby prace zakończyć w planowanym terminie. W ostatnich latach rejon końcowej przystani flisackiej w Szczawnicy zmienił się nie do poznania. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż potoku Grajcarek zyskała ozdobne oświetlenie uliczne, został ponadto wykonany mur oporowy oraz nowa nawierzchnia z kostki ozdobnej. Stanisław Zachwieja

Wtorek, 1 Kwietnia 2009

Pamiątki z uzdrowiska poszukiwane!

Uzdrowisko Szczawnica powróciło do prawowitych właścicieli, spadkobierców hr. Adama Stadnickiego. Sporo tu zmieniło się na korzyść choćby przy samym placu Dietla. Teraz wnuk hrabiego Krzysztof Mańkowski marzy o muzeum historii uzdrowiska. Miałoby ono powstać w tym roku i mieć wpływ na wyobraźnię kuracjuszy i turystów, którzy po spożyciu szklaneczki wody mineralnej w pijalni w "Domu nad Zdrojami" mogliby przejść kilka kroków do willi "Holenderka" i poznać historię miasteczka. Marzenie prezesa jest realizowane. Powstaniem muzeum, i co za tym idzie, przygotowywaniem zbiorów, zajmuje się Maciej Wawrzczak, z zawodu archeolog. Jego ambicją jest zebranie, jak największej liczby eksponatów i danych o dawnym uzdrowisku. Na biurku ma już zgromadzone sporo zdjęć, dokumentów i szkiców z minionych epok. Ale to nie wszystko. Liczy, że mieszkańcy znajdą u siebie kolejne. W Szczawnicy pojawiły się więc plakaty zachęcające do oddawania lub wypożyczania na rzecz muzeum pamiątek związanych z 200-letnią historią uzdrowiska jak aparatura do inhalacji i wodolecznictwa, kubki do picia wody, butelki, fotografie i pocztówki, książki, czy w reszcie pamiątki po Józefie Szalay’u i Adamie Stadnickim oraz innych osobach, które uzdrowisko tworzyły. Otwarcie muzeum planowane jest w połowie roku, tak więc możliwe, że już w okresie letnim będzie można go zwiedzić. Nie znaczy to, że w tym czasie zakończą się prace nad muzeum. – Nadal będziemy go uzupełniać o nowe eksponaty, a nuż pojawi się nad spodziewany okaz, który okaże się bardzo cennym w całości zbiorów –mówi Wawrzczak. Muzeum będzie w willi "Holenderka". Stanisław Zachwieja

2008r.

powrót

www.szczawnica.na-pulpit.pl