Świat roślin jest bogaty i interesujący. Pieniny są uznawane za jeden z najciekawszych pod tym względem obszarów w Polsce. Las pieniński, pokrywający zwartymi połaciami ostre stoki, to typowy dla regla dolnego drzewostan jodłowo-bukowy z domieszką jaworu, wiązu i klonu. Występują tu również świerki, zwłaszcza w Pieninach Spiskich i Małych, ale ich istnienie jest efektem działalności człowieka. Jedyne naturalne stanowisko świerczyny znajduje się pod szczytem Wysokiej w Małych Pieninach i objęte jest ochroną. Rzadkim, lecz charakterystycznym dla krajobrazu Pienin drzewem jest sosna, porastająca w niewielkich skupiskach szczytowe partie skalistych wierzchołków Pienin właściwych, w rejonie Trzech Koron, Macelowej Góry czy Pieninki. W pozostałych miejscach sosna została wyparta przez inne gatunki po ociepleniu klimatu. Ciekawym drzewem jest również cis, który dawniej występował licznie w większych skupiskach, a dzisiaj można spotkać tylko pojedyncze okazy. Dla miłośnika przyrody i bacznego obserwatora atrakcją są także pienińskie łąki. Powstały niegdyś wskutek działalności człowieka, który, karczując lasy, pozyskiwał tereny wypasowe i uprawne. Dziś rosną tu przeważnie samosiejki, które w sposób naturalny wkroczyły na pozbawiony lasu teren. Na bujnych pienińskich łąkach przyrodnicy doliczyli się ponad 3000 gatunków roślin. Charakterystyczna jest szczególnie duża liczba gatunków endemicznych i reliktowych. W Pieninach występuje sześć endemitów: mniszek pieniński, rosnący tylko w podszczytowej partii Trzech Koron, pszonak pieniński, mokrzyca sześciolistna, chaber barwny, rozchodnik ostry, bylica piołun. Osobliwością jest także chryzantema Zawadzkiego, zwana również złocieniem – dość pospolita na pienińskich skałach, natomiast jej najbliższe poza Pieninami stanowisko znajduje się na Uralu. Gatunki reliktowe stanowią pozostałości najdawniejszej flory, pochodzącej z poprzednich epok i zachowanej na danym terenie. Oprócz wspomnianej już sosny reliktowej zalicza się do nich m.in. jałowiec sawina, dębik ośmiopłatkowy, traganek jasny.

Szczawnica

:: Strona główna
:: Pieniny jesień
:: Pieniny zimą
:: Pieniny zimą II
::
Krajobrazy
::
Krajobrazy II
::
Krajobrazy III
::
Krajobrazy IV
::
Krajobrazy V
::
Krajobrazy VI
::
Położenie Pienin
::
Historia PPN
::
Zima w Szczawnicy
:: Narty Szczawnica

:: Pieniny roślinność

::
Atrakcyjne miejsca
::    
Biała Woda
::     Plac Dietla

::     Park Dolny

::     Kursalon

::     Promenada

::     Klasztor

::     Pienińska Droga

::     Sokolica

::     Trzy Korony

::     Wąwóz Homole

::     Wąwóz Sobczań.

::     Zamek Czorsztyn

::     Stara Lubovna

::     Zamek Niedzicki

::     Jarmuta

::     Zaskalnik

::     Przełom Pieniński

::
Szczyty Pienin
:: Pieniny panorama

::
Spływ Dunajcem
::
Trasy turystyczne
::
    Pieniny Właściwe
::    
Małe Pieniny
::    
Pieniny Spiskie
::    
Pieniny Słowackie
::
Mapa
:: Szczawnica
:: Szczawnica II
:: Wody mineralne
:: Miasto dawniej

::
Szczawnica filmy
::
Bacówki
::
Kościoły
::
Kamera centrum
:: Rzeźby z korzeni
:: Muzeum Uzdrowis.
:: Skansen muzeum
:: Muzeum Pienińskie
:: Kino Pieniny
::
Pocztówki
::
Przewodniki mapy
:: Z Doliny Grajcarka

:: Baza noclegowa

::     Wille

::     Hotele

::     Pensjonaty

::     Apartamenty

::     Agroturystyka

::     Pokoje gościnne

::     Domy wczasowe

::
Księga Gości
::
Kontakt
::
Reklama
::
Korona Gór Polski
:: Partnerzy


   Noclegi    Wiadomości    Ciekawostki    Informacja

Pieniny - Roślinność

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.szczawnica.na-pulpit.pl