Szafer Władysław (23 VII 1886 Sosnowiec - 16 XI 1970 Kraków). Wybitny botanik (systematyka i geografia roślin, fitosocjologia, paleobotanika, historia botaniki), jeden z czołowych pol. działaczy w dziedzinie ochrony przyrody, prof. UJ (1918-60), organizator i dyr. Instytutu Botaniki PAN w Krakowie (1953-61), czł. PAU od 1920 i PAN od 1952. Pod niem. okupacją organizator i rektor konspiracyjnego UJ (1942-45). W 1923 zainicjował i wraz z Bogumiłem Pawłowskim i Stanisławem Kulczyńskim kilka lat prowadził pierwsze w Tatrach badania fitosocjologiczne, kontynuowane w nast. latach także przez innych. Rezultatem tych badań była wielka praca zbior.: Zespoły roślin w Tatrach (Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges) ; S. jest współautorem części I, III i V tego dzieła: Die Pflanzenassoziationen des Chochołowska-Tales ("Bull. Int. Acad. Pol. Sc. Cl. Math." 1923, wsp. z Bogumiłem Pawłowskim i Stanisławem Kulczyńskim) i to samo po pol.: Zespoły roślin w dolinie Chochołowskiej ("Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU" 23 AB, 1927), następnie Die Pflanzenassoziationen des Kościeliska-Tales ("Bull. Int. Acad. Pol. Sc. Cl. Math." 1926, wsp. z B. Pawłowskim i S. Kulczyńskim) oraz Die Pflanzenassoziationen der nördlich vom Giewont gelegenen Täler (tamże 1926, wsp. z Marianem Sokołowskim).Roślinność Tatr jest też szeroko uwzględniona w wielu jego pracach obejmujących większe obszary, jak klucz bot. Rośliny polskie (Lw., Wa. 1924 i wydania nast., wsp. z S. Kulczyńskim i B. Pawłowskim), a także w dziełach zbior. wydanych pod jego redakcją, np. Flora Polski (t. 1-9, Kr. 1919-60), Szata roślinna Polski (Wa. 1959, wyd. 2 w 1972). Prace S. z zakresu paleobotaniki dotyczą głównie Podhala i Pienin, czy też większych obszarów, ale niektóre wiążą się z Tatrami, np. Flora plioceńska w Krościenku nad Dunajcem ("Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU" 1946-47), Młodszy trzeciorzęd Podhala i jego stosunek do plejstocenu ("Biul. Państw. Inst. Geol." 1952), Plioceńska flora okolic Czorsztyna i jej stosunek do plejstocenu (Wa. 1954), Nowa flora eoceńska w Tatrach ("Kwart. Geol." 1958). Tatr dotyczy również szereg jego pop.-nauk. publikacji bot. i in., np. Na piargu ("Wierchy" 1925), Dziesięć tysięcy lat historii lasu w Tatrach (Kr. 1966) oraz częściowo Epoka lodowa (Wa. 1946, wyd. 2 w 1950) i Z teki przyrodnika (Wa. 1964 i t. 2 w 1967). W okresie międzywoj. i w pierwszych latach po II wojnie światowej S. był jednym z najbardziej czynnych działaczy pol. na polu ochrony przyrody. W 1920-36 i 1945-49 zajmował kierownicze stanowiska w PROP, w 1928 z jego inicjatywy powstała LOP, był twórcą i przewodniczącym Komitetu Ochrony Przyrody PAN (1956-70), był organizatorem i kier. Zakładu Ochrony Przyrody PAU i PAN (1950-61), przywiązując zawsze dużą wagę do ochrony Tatr. W 1951 był gł. inicjatorem założenia » Tatrz. Stacji Nauk. ZOP PAN w Zakopanem. Przyczynił się wybitnie do powstania górskich parków nar. w Polsce, a po powstaniu Tatrz. Parku Nar. był pierwszym przewodniczącym jego rady (1955-56). Ogłosił b. liczne prace z dziedziny ochrony przyrody; wiele z nich dotyczy Tatr, np. Parki Narodowe w Polsce (Kr. 1929), O Tatrzańskim Parku Narodowym (Kr. 1936), The National Parks in Poland ("Geogr. Mag." 1938). Był też redaktorem i współautorem takich dzieł zbior. jak: Skarby przyrody i ich ochrona (Wa. 1932), Ochrona przyrody i jej zasobów (Kr. 1965, 2 t.), Tatrzański Park Narodowy (Kr. 1955, wyd. 2 w 1962). Był założycielem i redaktorem naukowego rocznika "Ochrona Przyrody" (1920-65), podst. źródła wiedzy o problemach ochrony przyrody w Polsce i na świecie, oraz pop.-nauk. dwumiesięcznika "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" (1945-70).Ogłosił liczne wspomnienia pośmiertne o naukowcach związanych z Tatrami, życiorysy takich badaczy, różne sprawozdania, prace o organizacji badań naukowych itd. Pośmiertnie ukazały się jego Wspomnienia przyrodnika (Wr. 1973), dotyczące w dużej mierze również i Tatr.Był członkiem hon. różnych towarzystw nauk., w 1937 został członkiem hon. LOP. Lit. - "Acta Soc. Bot. Pol." 20, 1949-50, nr 1 (Bolesław Hryniewiecki). - "Nauka Pol." 5, 1957 (Bogumił Pawłowski). - "Chrońmy Przyr. Ojcz." 27, 1971, nr 2 (Walery Goetel i in.). - "BUP" cz. II, 1985. - "SBP" 1987.

Szczawnica

:: Strona główna
:: Pieniny jesień
:: Pieniny zimą
:: Pieniny zimą II
::
Krajobrazy
::
Krajobrazy II
::
Krajobrazy III
::
Krajobrazy IV
::
Krajobrazy V
::
Krajobrazy VI
::
Położenie Pienin
::
Historia PPN
::
Zima w Szczawnicy
:: Narty Szczawnica

:: Pieniny roślinność

::
Atrakcyjne miejsca
::    
Biała Woda
::     Plac Dietla

::     Park Dolny

::     Kursalon

::     Promenada

::     Klasztor

::     Pienińska Droga

::     Sokolica

::     Trzy Korony

::     Wąwóz Homole

::     Wąwóz Sobczań.

::     Zamek Czorsztyn

::     Stara Lubovna

::     Zamek Niedzicki

::     Jarmuta

::     Zaskalnik

::     Przełom Pieniński

::
Szczyty Pienin
:: Pieniny panorama

::
Spływ Dunajcem
::
Trasy turystyczne
::
    Pieniny Właściwe
::    
Małe Pieniny
::    
Pieniny Spiskie
::    
Pieniny Słowackie
::
Mapa
:: Szczawnica
:: Szczawnica II
:: Wody mineralne
:: Miasto dawniej

::
Szczawnica filmy
::
Bacówki
::
Kościoły
::
Kamera centrum
:: Rzeźby z korzeni
:: Muzeum Uzdrowis.
:: Skansen muzeum
:: Muzeum Pienińskie
:: Kino Pieniny
::
Pocztówki
::
Przewodniki mapy
:: Z Doliny Grajcarka

:: Baza noclegowa

::     Wille

::     Hotele

::     Pensjonaty

::     Apartamenty

::     Agroturystyka

::     Pokoje gościnne

::     Domy wczasowe

::
Księga Gości
::
Kontakt
::
Reklama
::
Korona Gór Polski
:: Partnerzy


   Noclegi    Wiadomości    Ciekawostki    Informacja

Szczawnica i Pieniny - pocztówki

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

       

       

   

 

www.szczawnica.na-pulpit.pl